Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Poniższa polityka cookies powstała na podstawie polityki cookies stworzonej i udostępnionej przez IAB Polska. Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest V-PROJEKT Lech Bronowicki z siedzibą w Brzegu (49-300) przy ul. Wiśniowej 12, NIP: 747-120-82-29.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 71 349-69-90, adresem mailowym: daneosobowe@v-projekt.com.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

3. W obecnej chwili nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku jego wyznaczenia informacja będzie dostępna w naszych serwisach WWW, w tym na naszej stronie internetowej www.v-projekt.com.pl.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Państwem w odpowiedzi na skierowane zapytanie ofertowe, przygotowania oferty oraz ewentualnej realizacji umowy.

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym Partnerom Handlowym, w celu sporządzenia oferty handlowej. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, windykacyjnym, logistycznym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

6. Państwa dane przetwarzane będą do momentu przygotowania i przedstawienia oferty, ewentualnie do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Po udzieleniu odpowiedzi dane będą przetwarzane przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi, przygotowanie oferty oraz zawarcie umowy nie będzie możliwe. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetważanie danych osobowych zgodnie z niniejsza polityką.

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie Rozporządzenia nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.