V-PROJEKT – instalacje urządzeń grzewczych

Instalacje urządzeń grzewczych wraz z systemami zaopatrzenia w paliwo

Wykonujemy kotłownie bazujące na różnym paliwie (gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, paliwa stałe w tym biomasa) oraz węzły cieplne na bazie ciepła sieciowego. Montujemy osprzęt kotłowy oraz system odprowadzenia spalin zgodnie z polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Stosujemy urządzenia grzewcze renomowanych producentów, ponieważ są efektywne i proste w obsłudze. Do zamontowanych urządzeń grzewczych konieczne jest doprowadzenie paliwa. Kotły gazowe wymagają zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, kotły olejowe – ścieżki olejowej a kotły biomasowe specyficznego dla modelu systemu podawania biomasy. Instalacje te wykonujemy z należytą starannością, w trosce o Twoje bezpieczeństwo i komfort. Aby je dodatkowo podnieść możemy zamontować m.in. system detekcji gazu, który informuje o jego niekontrolowanym wypływie do otoczenia. Kotłownie możemy również wyposażyć w czujniki gazu, dymu, tlenku węgla. Powierz nam montaż urządzeń grzewczych, a będziesz mógł spać spokojnie.

Instalacje urządzeń grzewczych wraz z systemami zaopatrzenia w paliwo

Wykonujemy kotłownie bazujące na różnym paliwie (gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, paliwa stałe w tym biomasa) oraz węzły cieplne na bazie ciepła sieciowego. Montujemy osprzęt kotłowy oraz system odprowadzenia spalin zgodnie z polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.

Stosujemy urządzenia grzewcze renomowanych producentów, ponieważ są efektywne i proste w obsłudze. Do zamontowanych urządzeń grzewczych konieczne jest doprowadzenie paliwa. Instalacje gazowe wewnętrzne, ścieżki olejowe oraz systemy podawania biomasy wykonujemy z należytą starannością, w trosce o Twoje bezpieczeństwo i komfort. Aby je dodatkowo podnieść możemy zamontować m.in. system detekcji gazu, który informuje o jego niekontrolowanym wypływie do otoczenia. Kotłownie możemy również wyposażyć w czujniki gazu, dymu, tlenku węgla. Powierz nam montaż urządzeń grzewczych, a będziesz mógł spać spokojnie.

Zapraszamy do naszego salonu w Radwanicach – zobaczysz tam działającą pokazową kotłownię

Umów spotkanie z handlowcem

Gwarancje

 

Powierzone nam prace wykonujemy zgodnie z najwyższymi standardami, dlatego dajemy gwarancję poprawności funkcjonowania systemu i wydłużamy jej czas z 24 do 36 miesięcy. Dobierając urządzenia i materiały do wykonania instalacji, zwracamy szczególną uwagę na ich jakość i gwarancje producenta. Wybieramy tych dostawców, którzy zapewniają warunki korzystne dla Ciebie.